Τι ισχύει για όσα οχήματα δεν πέρασαν ΚΤΕΟ λόγω Κορωνοϊού

Τώρα και ΚΤΕΟ Φορτηγών >3,5tn!

ΚΤΕΟ για ανέργους 35€!