Υπηρεσία υπολογισμού επόμενου ελέγχου ΚΤΕΟ

Τι τύπο οχήματος έχετε;

Επιβατικό ΙΧ

Έχετε ξαναπεράσει
ΚΤΕΟ το όχημά σας;

Ημερομηνία
τελευταίου ελέγχου ΚΤΕΟ

Εισάγετε το email σας
(να σας στείλουμε υπενθύμιση)

Εισάγετε το τηλέφωνο σας
(να σας στείλουμε υπενθύμιση)

Ημερομηνία ΚΤΕΟ

Μοτοσικλέτα

Έχετε ξαναπεράσει
ΚΤΕΟ το όχημά σας;

Ημερομηνία
τελευταίου ελέγχου ΚΤΕΟ

Εισάγετε το email σας
(να σας στείλουμε υπενθύμιση)

Εισάγετε το τηλέφωνο σας
(να σας στείλουμε υπενθύμιση)

Ημερομηνία ΚΤΕΟ

Φορτηγό <3,5tn

Έχετε ξαναπεράσει
ΚΤΕΟ το όχημά σας;

Ημερομηνία
τελευταίου ελέγχου ΚΤΕΟ

Εισάγετε το email σας
(να σας στείλουμε υπενθύμιση)

Εισάγετε το τηλέφωνο σας
(να σας στείλουμε υπενθύμιση)

Ημερομηνία ΚΤΕΟ

Εκπαιδευτικό

Έχετε ξαναπεράσει
ΚΤΕΟ το όχημά σας;

Ημερομηνία
τελευταίου ελέγχου ΚΤΕΟ

Εισάγετε το email σας
(να σας στείλουμε υπενθύμιση)

Εισάγετε το τηλέφωνο σας
(να σας στείλουμε υπενθύμιση)

Ημερομηνία ΚΤΕΟ

Ταξί

Έχετε ξαναπεράσει
ΚΤΕΟ το όχημά σας;

Ημερομηνία
τελευταίου ελέγχου ΚΤΕΟ

Εισάγετε το email σας
(να σας στείλουμε υπενθύμιση)

Εισάγετε το τηλέφωνο σας
(να σας στείλουμε υπενθύμιση)

Ημερομηνία ΚΤΕΟ

Ασθενοφόρο

Έχετε ξαναπεράσει
ΚΤΕΟ το όχημά σας;

Ημερομηνία
τελευταίου ελέγχου ΚΤΕΟ

Εισάγετε το email σας
(να σας στείλουμε υπενθύμιση)

Εισάγετε το τηλέφωνο σας
(να σας στείλουμε υπενθύμιση)

Ημερομηνία ΚΤΕΟ

Φορτηγό >3,5tn

Έχετε ξαναπεράσει
ΚΤΕΟ το όχημά σας;

Ημερομηνία
τελευταίου ελέγχου ΚΤΕΟ

Εισάγετε το email σας
(να σας στείλουμε υπενθύμιση)

Εισάγετε το τηλέφωνο σας
(να σας στείλουμε υπενθύμιση)

Ημερομηνία ΚΤΕΟ

Λεωφορείο

Έχετε ξαναπεράσει
ΚΤΕΟ το όχημά σας;

Ημερομηνία
τελευταίου ελέγχου ΚΤΕΟ

Εισάγετε το email σας
(να σας στείλουμε υπενθύμιση)

Εισάγετε το τηλέφωνο σας
(να σας στείλουμε υπενθύμιση)

Ημερομηνία ΚΤΕΟ