Παράταση σε Υπεύθυνες Δηλώσεις Τεχνιτών Συστημάτων Υγραερίου

  1. Αρχική
  2. Το αρχείο
  3. Παράταση σε Υπεύθυνες Δηλώσεις Τεχνιτών Συστημάτων Υγραερίου

Παράταση σε Υπεύθυνες Δηλώσεις Τεχνιτών Συστημάτων Υγραερίου

Αγαπητοί πελάτες,

Σας ενημερώνουμε πως για όσα οχήματα φέρουν ή τοποθέτησαν/αφαίρεσαν πρόσφατα εγκατάσταση υγραεριοκίνησης ισχύουν τα παρακάτω :

α) Όπου προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις για τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο διασκευασμένων οχημάτων που χρησιμοποιούν για την κίνησή τους LPG ή CNG, η προσκόμιση σε ΚΤΕΟ, Υπεύθυνης Δήλωσης τεχνίτη συστημάτων υγραερίου για την καλή λειτουργία του συστήματος υγραερίου, η οποία έληξε στο χρονικό διάστημα από 07 Μαρτίου 2020 έως και 03 Μαΐου 2020, παρατείνεται η ισχύς της κατά εβδομήντα (70) ημερολογιακές ημέρες.

β) Όπου προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις για τον ειδικό τεχνικό έλεγχο εγκατάστασης ή απεγκατάστασης συστήματος LPG ή CNG, η προσκόμιση σε ΚΤΕΟ, Υπεύθυνης Δήλωσης τεχνίτη συστημάτων υγραερίου για την ορθή εγκατάσταση ή απεγκατάσταση του συστήματος υγραερίου, η οποία εκδόθηκε ή έληξε στο χρονικό διάστημα από 07 Μαρτίου 2020 έως και 03 Μαΐου 2020, παρατείνεται η ισχύς της κατά τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία επαναλειτουργίας των ΚΤΕΟ, ήτοι έως και 03 Ιουνίου 2020.

Διαβάστε τη νομοθεσία εδώ! Ω355465ΧΘΞ-95Ρ

espa online rantebou b2b aitisi