Όροι Διαγωνισμού “ΚΤΕΟ ΜΟΤΟ & δώρο η αξία του ΚΤΕΟ σε καύσιμα!”

 1. Αρχική
 2. Το αρχείο
 3. Όροι Διαγωνισμού “ΚΤΕΟ ΜΟΤΟ & δώρο η αξία του ΚΤΕΟ σε καύσιμα!”

Όροι Διαγωνισμού “ΚΤΕΟ ΜΟΤΟ & δώρο η αξία του ΚΤΕΟ σε καύσιμα!”

Όροι & Προϋποθέσεις Συμμετοχής Διαγωνισμού 

 1. Η EUROKTEO, διοργανώτρια εταιρεία του διαγωνισμού “ΚΤΕΟ ΜΟΤΟ & δώρο η αξία του ΚΤΕΟ σε καύσιμα!” και νόμιμη κάτοχος των πνευματικών του δικαιωμάτων, διοργανώνει μια σειρά από διαγωνισμούς και κληρώσεις, όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετάσχουν μέσω των βημάτων που παρατίθενται στους όρους του διαγωνισμού κι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.
 2. Η συμμετοχή σε κάθε διαγωνισμό/κλήρωση ισχύει με την τήρηση των ενεργειών που ορίζονται στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας www.eurokteo.com και στο facebook.com/eurokteo.
 3. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να κλείσουν online ραντεβού για το ΚΤΕΟ τους συμπληρώνοντας επιτυχώς τη φόρμα στην ηλεκτρονική σελίδα https://eurokteo.com/online-rantevou-moto/ και στη συνέχεια να διενεργήσουν τον Τεχνικό Έλεγχο του Δικύκλου τους στις εγκαταστάσεις του EUROKTEO στην ώρα και ημέρα που δήλωσαν κατά την καταχώρηση του ραντεβού τους. 
 4. Ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να λάβει μέρος με το Δίκυκλό του για τη διεξαγωγή του Αρχικού ή Περιοδικού του Ελέγχου.
 5. Από το διαγωνισμό εξαιρούνται οι εργαζόμενοι στην εταιρεία EUROKTEO, καθώς και οι συγγενείς των εργαζομένων μέχρι β’ βαθμού.
 6. Η διάρκεια του παρόντος διαγωνισμού είναι από την 14η Φεβρουαρίου έως και την 27η Φεβρουαρίου, διάστημα μέσα στο οποίο θα πρέπει να έχει κλειστεί επιτυχώς ένα ραντεβού αλλά και να έχει διενεργήσει το όχημα το ΚΤΕΟ του στο EUROKTEO λαμβάνοντας λαμβάνοντας τα σχετικά αποδεικτικά διενέργειας του ελέγχου (Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου & Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών ή Τιμολόγιο).
 7. Η ημερομηνία διεξαγωγής της κλήρωσης ορίζεται ως η 28η Φεβρουαρίου.
 8. Στην κάθε κλήρωση/διαγωνισμό θα συμμετέχουν όλοι όσοι έπραξαν σύμφωνα με τους όρους συμμετοχής. Ο κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα συμμετοχής μία φορά.
 9. Τα δώρα είναι προσωπικά, δε μεταβιβάζονται, δεν ανταλλάσσονται και δεν εξαργυρώνονται με χρήματα.
 10. Η ανακοίνωση των ονομάτων των νικητών κάθε κλήρωσης/διαγωνισμού θα γίνεται μετά την κλήρωση στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας www.eurokteo.com και στο facebook.com/eurokteo.
 11. Οι νικητές του διαγωνισμού θα πρέπει να προσέλθουν στις εγκαταστάσεις του EUROKTEO για να λάβουν τα δώρα τους- όπως ορίζει ο διαγωνισμός- μετά το τέλος του διαγωνισμού.
 12. ΤΟ EUROKTEO έχει το δικαίωμα να ανακοινώσει τα ονόματα και να δημοσιεύσει φωτογραφίες των νικητών στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας www.eurokteo.com, στο facebook.com/eurokteo και σε οποιοδήποτε διαφημιστικό έντυπο και να εκμεταλλευτεί διαφημιστικά κάθε σχετικό γεγονός, όπως την παράδοση των δώρων. Οι νικητές αποδέχονται τους όρους του διαγωνισμού και συγκατατίθενται με την παραλαβή του δώρου τους για τη χρήση και εκμετάλλευση της παρουσίας τους, του ονόματός τους και φωτογραφιών τους για λόγους διαφημιστικής προβολής, χωρίς άλλες απαιτήσεις για την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημίωσης.
 13. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει συμμετοχές κατά την απόλυτη κρίση της.
 14. Τα δώρα περιλαμβάνουν την αξία του ΚΤΕΟ που πλήρωσε ο συμμετέχων κατά την επίσκεψή του στις εγκαταστάσεις του EUROKTEO. Στην αξία αυτή δε συμπεριλαμβάνονται τα παράβολα δημοσίου σε περίπτωση εκπρόθεσμου ελέγχου.
 15. Τα δώρα θα δοθούν υπό τη μορφή διατακτικών αυτοκίνησης ticket car και θα μπορούν να εξαργυρωθούν σε μια λίστα από συνεργαζόμενα πρατήρια σε όλη την πόλη της Θεσσαλονίκης τα οποία θα γνωστοποιηθούν στον ενδιαφερόμενο ή στην ενδιαφερόμενη.
 16. Η κλήρωση θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά με τη βοήθεια γεννήτριας τυχαίων αριθμών κι οι νικητές θα ανακοινωθούν στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας www.eurokteo.com και στο www.facebook.com/eurokteo και θα ενημερωθούν στα στοιχεία επικοινωνίας τα οποία δήλωσαν κατά τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό.
 17. Σε περίπτωση που ο νικητής/νικήτρια δε δύναται να προσέλθει στις εγκαταστάσεις του EUROKTEO για την παραλαβή των δώρων νικητής θεωρείται ο αμέσως επόμενος επιλαχών.
 18. Το EUROKTEO διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των παραπάνω όρων.
espa-banner espa online rantebou b2b aitisi