Όροι Διαγωνισμού “Κέρδισε ένα ΚΤΕΟ”

 1. Αρχική
 2. Το αρχείο
 3. Όροι Διαγωνισμού “Κέρδισε ένα ΚΤΕΟ”

Όροι Διαγωνισμού “Κέρδισε ένα ΚΤΕΟ”

Όροι & Προϋποθέσεις Συμμετοχής Διαγωνισμού 

 1. Η EUROKTEO, διοργανώτρια εταιρεία του διαγωνισμού “Κέρδισε ένα ΚΤΕΟ” και νόμιμη κάτοχος των πνευματικών του δικαιωμάτων, διοργανώνει μια σειρά από διαγωνισμούς και κληρώσεις, όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετάσχουν μέσω των βημάτων που παρατίθενται στους όρους του διαγωνισμού κι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.
 2. Η συμμετοχή σε κάθε διαγωνισμό/κλήρωση ισχύει με την τήρηση των ενεργειών που ορίζονται στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας www.eurokteo.com και στο facebook.com/eurokteo.
 3. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να στείλουν τα ζητηθέντα στοιχεία του οχήματός τους (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας, email, πινακίδα οχήματος & ημερομηνία λήξης ΚΤΕΟ) με προσωπικό μήνυμα (inbox) στην ηλεκτρονική σελίδα facebook.com/eurokteo στις προκαθορισμένες ημερομηνίες, από την ανακοίνωση δηλαδή έως και τη λήξη του διαγωνισμού. 
 4. Ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να λάβει μέρος με το όχημα κατοχής του, μία φορά για κάθε όχημα.
 5. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν αποκλειστικά και μόνο οι συμμετέχοντες του διαγωνισμού “Κερδίστε τα τέλη κυκλοφορίας του 2017” που διοργάνωσε το EUROKTEO και διήρκεσε από τις 26/10/2016 έως την 1/12/2016.
 6. Από το διαγωνισμό εξαιρούνται οι εργαζόμενοι στην εταιρεία EUROKTEO, καθώς και οι συγγενείς των εργαζομένων μέχρι β’ βαθμού.
 7. Η διάρκεια του παρόντος διαγωνισμού είναι από την 1η Φεβρουαρίου έως και την 27η Φεβρουαρίου.
 8. Η ημερομηνία διεξαγωγής της κλήρωσης ορίζεται ως η 28η Φεβρουαρίου.
 9. Στην κάθε κλήρωση/διαγωνισμό θα συμμετέχουν όλοι όσοι έπραξαν σύμφωνα με τους όρους συμμετοχής.
 10. Τα δώρα είναι προσωπικά, δε μεταβιβάζονται, δεν ανταλλάσσονται και δεν εξαργυρώνονται με χρήματα.
 11. Η ανακοίνωση των ονομάτων των νικητών θα γίνει με την αποστολή email σε όλους τους συμμετέχοντες.
 12. Οι νικητές του διαγωνισμού θα πρέπει να προσέλθουν στις εγκαταστάσεις του EUROKTEO για να λάβουν τα δώρα τους- όπως ορίζει ο διαγωνισμός- μετά το τέλος του διαγωνισμού.
 13. ΤΟ EUROKTEO έχει το δικαίωμα να ανακοινώσει τα ονόματα και να δημοσιεύσει φωτογραφίες των νικητών στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας www.eurokteo.com, στο facebook.com/eurokteo και σε οποιοδήποτε διαφημιστικό έντυπο και να εκμεταλλευτεί διαφημιστικά κάθε σχετικό γεγονός, όπως την παράδοση των δώρων. Οι νικητές αποδέχονται τους όρους του διαγωνισμού και συγκατατίθενται με την παραλαβή του δώρου τους για τη χρήση και εκμετάλλευση της παρουσίας τους, του ονόματός τους και φωτογραφιών τους για λόγους διαφημιστικής προβολής, χωρίς άλλες απαιτήσεις για την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημίωσης.
 14. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει συμμετοχές κατά την απόλυτη κρίση της.
 15. Τα δώρα περιλαμβάνουν την αξία του ΚΤΕΟ για το όχημα κατοχής του συμμετέχοντα. Στην αξία αυτή δε συμπεριλαμβάνονται τα παράβολα δημοσίου σε περίπτωση εκπρόθεσμου ελέγχου.
 16. Τα δώρα θα δοθούν υπό τη μορφή παροχής δωρεάν υπηρεσίας Τεχνικού Ελέγχου στις εγκαταστάσεις του EUROKTEO σε ημέρα και ώρα που επιθυμεί ο νικητής.
 17. Η κλήρωση θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά με τη βοήθεια γεννήτριας τυχαίων αριθμών κι οι νικητές θα ανακοινωθούν στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας www.eurokteo.com και στο www.facebook.com/eurokteo και θα ενημερωθούν στα στοιχεία επικοινωνίας τα οποία δήλωσαν κατά τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό.
 18. Σε περίπτωση που ο νικητής/νικήτρια δε δύναται να προσέλθει στις εγκαταστάσεις του EUROKTEO για την παραλαβή των δώρων νικητής θεωρείται ο αμέσως επόμενος επιλαχών.
 19. Όλοι οι συμμετέχοντες δηλώνουν πως με την αποστολή των προσωπικών τους στοιχείων η εταιρεία EUROKTEO μπορεί να επικοινωνήσει μαζί τους στα στοιχεία επικοινωνίας τους για διαφημιστικούς λόγους και συγκεκριμένα για τη λήξη του ΚΤΕΟ τους.
 20. Το EUROKTEO διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των παραπάνω όρων.
espa online rantebou b2b aitisi