ΚΤΕΟ & Οχήματα με Εγκατάσταση Υγραεριοκίνησης

  1. Αρχική
  2. Το αρχείο
  3. ΚΤΕΟ & Οχήματα με Εγκατάσταση Υγραεριοκίνησης

ΚΤΕΟ & Οχήματα με Εγκατάσταση Υγραεριοκίνησης

Πολλοί οδηγοί καταφεύγουν στην οικονομικότερη λύση μετακίνησης, αυτήν της υγραεριοκίνησης ή αλλιώς LPG (Liquified Petroleum Gas). Όταν γίνει όμως η διασκευή του υγραερίου σ’ ένα όχημα, ακολουθεί έπειτα μια σειρά από γραφειοκρατικές διαδικασίες οι οποίες πρέπει να ολοκληρωθούν στο διάστημα ενός μήνα, έτσι ώστε το όχημα να μπορεί να κυκλοφορεί νόμιμα στους δρόμους. Τα βασικά σημεία που πρέπει να γνωρίζετε είναι τα παρακάτω:

Α. Αποστολή δικαιολογητικών στην αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών

Η εταιρεία EUROΚΤΕΟ ΑΕ, έχοντας διενεργήσει τον Ειδικό Τεχνικό Έλεγχο έγκρισης της διασκευής LPG, θα αποστείλει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στη αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών της Περιφερειακής Ενότητας που ανήκει το όχημα (βάσει της διεύθυνσης κατοικίας του κατόχου που αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας), προκειμένου να αναγραφεί το υγραέριο / φυσικό αέριο ως καύσιμο στην άδεια κυκλοφορίας οπότε και ολοκληρώνεται η διαδικασία της διασκευής. Τα αντίγραφα των αποδεικτικών που σας παραδίδουμε σας καλύπτουν για 1 μήνα σε πιθανό έλεγχο από την τροχαία. Στο διάστημα αυτό θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί και η διαδικασία έκδοσης της νέας άδειας κυκλοφορίας. Μην ξεχνάτε ότι ο Ειδικός Τεχνικός Έλεγχος αφορά μόνο τον έλεγχο εγκατάστασης LPG και δεν αντικαθιστά το ΚΤΕΟ του οχήματος! Ο Ειδικός αυτός έλεγχος διεξάγεται μία και μοναδική φορά με σκοπό να αναγραφεί το διπλό καύσιμο στην άδεια κυκλοφορίας του οχήματός σας.

Β. Έκδοση νέας Άδειας Κυκλοφορίας

Ο κάτοχος του οχήματος, μετά την πάροδο 10 εργάσιμων ημερών και εντός ενός μήνα, οφείλει να προσκομίσει στη Διεύθυνση Μεταφορών*: 1) την άδεια κυκλοφορίας, 2) τα πρωτότυπα νόμιμα παραστατικά για την αγορά και τοποθέτηση του συστήματος LPG (απόδειξη ή τιμολόγιο πώλησης υλικών, απόδειξη ή τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών κ.τ.λ.) και 3) την ταυτότητά του για να αιτηθεί την έκδοση νέας άδειας κυκλοφορίας με αναγραφή χρησιμοποιούμενου καυσίμου και το υγραέριο / φυσικό αέριο. Σε περίπτωση που ο κάτοχος του οχήματος δεν δύναται να προσκομίσει τα παραπάνω δικαιολογητικά στη Διεύθυνση Μεταφορών αυτοπροσώπως, έχει το δικαίωμα να εξουσιοδοτήσει κάποιο άλλο φυσικό πρόσωπο με εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από οποιοδήποτε ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα.

Γ. Παράλληλη Διεξαγωγή Περιοδικού Ελέγχου & Ειδικού Ελέγχου Υγραερίου

Σε περίπτωση που ένα όχημα οφείλει να περάσει από Έλεγχο ΚΤΕΟ ενώ φέρει υγραέριο / φυσικό αέριο, το οποίο δεν αναγράφεται όμως στην άδεια κυκλοφορίας, το δελτίο του οχήματος θα έχει Σοβαρές Ελλείψεις και θα ισχύει για 30 μέρες. Στην συνέχεια, το όχημα θα πρέπει να περάσει από Ειδικό Έλεγχο Διασκευής και να ξεκινήσει η διαδικασία αλλαγής της άδειας κυκλοφορίας. Σε περίπτωση που οι μέρες δεν αρκούν, το όχημα μπορεί να έρθει για να πάρει μια τελευταία παράταση άλλων 30 ημερών, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία αλλαγής της άδειας κυκλοφορίας. Όταν γίνει η έκδοση της νέας άδειας κυκλοφορίας, το όχημα θα πρέπει να προσέλθει για Επανέλεγχο, προκειμένου να εκδοθεί δελτίο ΚΤΕΟ με ισχύ 2 χρόνων.

Δ. Τεχνικός Έλεγχος Οχημάτων που φέρουν LPG

Κατά τη διαδικασία κάθε επόμενου Τεχνικού Ελέγχου, ο κάτοχος του οχήματος οφείλει να προσκομίζει μαζί με τα υπόλοιπα απαιτούμενα δικαιολογητικά, και την Υπεύθυνη Δήλωση Καλής Λειτουργίας από εξουσιοδοτημένο εγκαταστάτη Αερίων Καυσίμων, η οποία ισχύει μόνο για 30 ημερολογιακές ημέρες εκ της υπογραφής της (θεωρημένη και ως προς το γνήσιο υπογραφής με αναγραφή του εκδοθέντος παραστατικού). Η  Υπεύθυνη Δήλωση Καλής Λειτουργίας δεν απαιτείται στην περίπτωση που ο Περιοδικός Τεχνικός Έλεγχος διενεργείται σε χρονικό διάστημα μικρότερο των έξι (6) μηνών από την εγκατάσταση LPG.

*Η διάρκεια της διεκπεραίωσης του αιτήματος εξαρτάται από την αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών.

 

espa online rantebou b2b aitisi