Κάρτα Καυσαερίων βγάλατε;

Η Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων εκδίδεται κάθε χρόνο για τα επιβατικά οχήματα ιδιωτικής χρήσης, τα φορτηγά και τα εκπαιδευτικά οχήματα, και κάθε εξάμηνο για τα επιβατικά δημοσίας χρήσης (ΤΑΞΙ).

Κατά τη διεξαγωγή Τεχνικού Ελέγχου (ΚΤΕΟ) εκδίδεται πάντα και ενσωματωμένη στο Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου, Κάρτα Καυσαερίων η οποία έχει ισχύ ένα έτος για τα επιβατικά οχήματα και 6 μήνες για τα επιβατικά δημοσίας χρήσης (ΤΑΞΙ).

Σημειώνεται πως τα καινούρια οχήματα έχουν υποχρέωση από έλεγχο καυσαερίων από τον πρώτο χρόνο κι έπειτα κάθε χρόνο με βάση την ημερομηνία 1ης άδειας κυκλοφορίας. Αυτό ισχύει έως την συμπλήρωση της 4ετίας κατά την οποία τα καινούρια οχήματα έχουν υποχρέωση για Τεχνικό Έλεγχο -κατά τον οποίο εκδίδεται όπως αναφέρθηκε και παραπάνω ενσωματωμένη επί του Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου, Κάρτα Καυσαερίων.

Παράδειγμα

Ένα καινούριο όχημα με 1η άδεια κυκλοφορίας 14/06/2023 έχει υποχρέωση για έλεγχο εκπομπών καυσαερίων στις 14/06/2024, 14/06/2025 και 14/06/2026. Στις 14/06/2027 έχει υποχρέωση για διενέργεια Τεχνικού Ελέγχου (ΚΤΕΟ) κατά τον οποίο θα εκδοθεί Κάρτα Καυσαερίων (ενσωματωμένη στο Δελτίο ΚΤΕΟ) για έναν χρόνο -με ισχύ έως και 14/06/2028. Έτσι, στις 14/06/2028 το όχημα θα πρέπει να επανεξεταστεί όσον αφορά τις εκπομπές καυσαερίων.

Σημείωση

Από την υποχρέωση για έλεγχο εκπομπών καυσαερίων και Έκδοση Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων εξαιρούνται τα οχήματα που κινούνται αποκλειστικά με φυσικό αέριο (μονού καυσίμου CNG).

Εσείς βγάλατε Κάρτα Καυσαερίων; 

espa-banner espa online rantebou b2b aitisi