Το EUROKTEO παρέχει υπηρεσίες ελέγχου ΚΤΕΟ οχημάτων

Έλεγχος ΚΤΕΟ ΙΧ

Ο πρώτος έλεγχος για τα καινούρια επιβατικά οχήματα διενεργείται σε τέσσερα χρόνια (με περιθώριο ± 1 εβδομάδα) μετά την έκδοση της 1ης άδειας κυκλοφορίας.

Οι επόμενοι έλεγχοι των οχημάτων αυτών διεξάγονται κάθε δύο χρόνια με περιθώριο τρεις εβδομάδες πριν ή μία εβδομάδα μετά από την ημερομηνία που αναγράφει το Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου.

dikaiologitikatimokatalogosonlinebutton

Έλεγχος ΚΤΕΟ ΜΟΤΟ

Ο πρώτος έλεγχος για τα καινούρια δίκυκλα οχήματα διενεργείται σε τέσσερα χρόνια (με περιθώριο ± 1 εβδομάδα) μετά την έκδοση της 1ης άδειας κυκλοφορίας.

Οι επόμενοι έλεγχοι των οχημάτων αυτών διεξάγονται κάθε δύο χρόνια με περιθώριο τρεις εβδομάδες πριν ή μία εβδομάδα μετά από την ημερομηνία που αναγράφει το Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου.

dikaiologitikatimokatalogosonlinebutton

Έλεγχος ΚΤΕΟ Φορτηγών έως 3,5 tn

Ο πρώτος έλεγχος για τα καινούρια φορτηγά διενεργείται σε τέσσερα χρόνια (με περιθώριο ± 1 εβδομάδα) μετά την έκδοση της 1ης άδειας κυκλοφορίας.

Οι επόμενοι έλεγχοι των οχημάτων αυτών διεξάγονται κάθε δύο χρόνια με περιθώριο τρεις εβδομάδες πριν ή μία εβδομάδα μετά από την ημερομηνία που αναγράφει το Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου.

dikaiologitikatimokatalogosonlinebutton

Έλεγχος ΚΤΕΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Τα Εκπαιδευτικά Οχήματα των Σχολών Οδηγών έχουν υποχρέωση για Τεχνικό Έλεγχο και Έλεγχο Εκπομπών Καυσαερίων ετησίως.

dikaiologitikatimokatalogosonlinebutton

Έλεγχος ΚΤΕΟ TAXI & ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ

Ο πρώτος έλεγχος για τα καινούρια επιβατικά δημοσίας χρήσης και ασθενοφόρα διενεργείται σε ένα έτος (με περιθώριο ± 1 εβδομάδα) μετά την έκδοση της 1ης άδειας κυκλοφορίας.

Οι επόμενοι έλεγχοι για τα οχήματα αυτά γίνονται κάθε χρόνο με περιθώριο τρεις εβδομάδες πριν ή μία εβδομάδα μετά από την ημερομηνία που αναγράφει το Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου.

dikaiologitikatimokatalogosonlinebutton

Το EUROKTEO εκδίδει και Κάρτες Ελέγχου Καυσαερίων

Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων

Η Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων εκδίδεται κάθε χρόνο για τα επιβατικά οχήματα ιδιωτικής χρήσης, τα φορτηγά και τα εκπαιδευτικά οχήματα, και κάθε εξάμηνο για τα επιβατικά δημοσίας χρήσης.

dikaiologitikatimokatalogosonlinebutton

Ειδικές Περιπτώσεις Ελέγχων στο EUROKTEO

Προέλεγχος Μεταχειρισμένων Οχημάτων

Οχήματα τα οποία έχουν περάσει επιτυχώς τον Περιοδικό τους Έλεγχο είναι δυνατό να ελεγχθούν ξανά σε ένα ή περισσότερα συστήματα κατόπιν παραγγελίας του ιδιοκτήτη εντελώς δωρεάν από το EUROKTEO.

Ο προέλεγχος γίνεται συνήθως πριν ή μετά την αγορά ενός οχήματος με σκοπό τη διαβεβαίωση πως το όχημα είναι ασφαλές για κυκλοφορία.

dikaiologitikatimokatalogosonlinebutton

Έλεγχος Οχημάτων σε Ακινησία

Οχήματα τα οποία βρίσκονται σε κατάσταση ακινησίας δεν έχουν υποχρέωση για Τεχνικό Έλεγχο.

Τα οχήματα οφείλουν να περάσουν από Τεχνικό Έλεγχο, εφόσον γίνει η άρση της ακινησίας εντός 15 ημερών, αν φυσικά δεν βρίσκεται πλέον σε ισχύ το Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου.

Κατά την επίσκεψη στο ΚΤΕΟ υποχρεωτική είναι η προσκόμιση του εγγράφου άρσης ακινησίας χορηγείται στον κάτοχο από την αρμόδια ΔΟΥ την ημέρα που λαμβάνει πίσω τα στοιχεία κυκλοφορίας (άδεια κυκλοφορίας & πινακίδες).

dikaiologitikatimokatalogosonlinebutton

Έλεγχος Οχήματος προς Ταξινόμηση

Οχήματα πρώην ταξινομημένα σε άλλες χώρες, οφείλουν να περάσουν από Τεχνικό Έλεγχο, έτσι ώστε να ταξινομηθούν και να λάβουν στοιχεία κυκλοφορίας στην Ελλάδα.

dikaiologitikatimokatalogosonlinebutton

Έλεγχος Διασκευής Υγραεριοκίνησης/Φυσικού Αερίου

Διενεργείται σε οχήματα τα οποία είναι διασκευασμένα να λειτουργούν με βενζίνη και με υγραέριο/φυσικό αέριο. Διεξάγεται μία φορά μετά τη διασκευή, έτσι ώστε να γίνει η προσθήκη του νέου καυσίμου στην άδεια κυκλοφορίας του οχήματος κι έπειτα κάθε φορά που γίνεται αλλαγή της δεξαμενής υγραερίου.

dikaiologitikatimokatalogosonlinebutton

Εκούσιος Έλεγχος Οχήματος

Διεξάγεται σε ένα ή περισσότερα συστήματα ενός οχήματος κατόπιν παραγγελίας του ιδιοκτήτη όπως ακριβώς γίνεται και ένας περιοδικός έλεγχος.

Δεν υποκαθιστά τον περιοδικό έλεγχο, ενώ για τη διενέργειά του απαιτείται η ύπαρξη ισχύοντος Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου.

dikaiologitikatimokatalogosonlinebutton

Τιμοκατάλογος EUROKTEO

* Στις τιμές του EΙΧ και του Φορτηγού έως 3,5 tn συμπεριλαμβάνεται και η Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων καθώς κι επιπλέον 50% έκπτωση στην επόμενη Κάρτα Καυσαερίων.
** Οι παραπάνω τιμές διαμορφώνονται από την εκάστοτε πολιτική επιβράβευσης πιστών πελατών του EUROKTEO αλλά και διάφορες ενέργειες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και προσφορές της εταιρείας προς ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

Τα ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ έγγραφα πριν τον έλεγχο

Τα βασικά δικαιολογητικά που ζητούνται κατά
τον Τεχνικό Έλεγχο οχήματος είναι

 • Πρωτότυπη άδεια κυκλοφορίας οχήματος
 • Δελτίο προηγούμενου Τεχνικού Ελέγχου (αν υπάρχει)
 • Αστυνομική Ταυτότητα ή δίπλωμα οδήγησης
 • Αρχική Υπεύθυνη Δήλωση Καλής Λειτουργίας από εξουσιοδοτημένο εγκαταστάτη
  Υγραερίου εφόσον το όχημα φέρει εγκεκριμένη διασκευή
  Υγραεριοκίνησης ** Πριν τον Μάρτιο του 2018 ήταν απαραίτητη η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης Καλής Λειτουργίας από εξουσιοδοτημένο εγκαταστάτη σε κάθε περιοδικό έλεγχο. Από τον Μάρτιο του 2018 κι έπειτα αρκεί μόνο η αρχική Υπεύθυνη Δήλωση, η Δήλωση με την οποία πιστοποιήθηκε η εγκατάσταση διασκευής εξαρχής.

Πρόσθετα δικαιολογητικά για ειδικές κατηγορίες οχημάτων

Εκπαιδευτικά

 • Άδεια λειτουργίας της σχολής
 • Βεβαίωση Μηχανολόγου Μηχανικού για τη σωστή τοποθέτηση
  και την καλή λειτουργία των βοηθητικών ποδοπλήκτρων

Επιβατικά Δημόσιας Χρήσης (Ταξί)

 • Βεβαίωση χορήγησης ηλεκτρονικά αναγνώσιμου σήματος

Οχήματα προς ταξινόμηση

 • Πιστοποιητικό Ταξινόμησης (για μεταχειρισμένο από το εξωτερικό)
 • Άδεια κυκλοφορίας από τη χώρα στην οποία έχει εισαχθεί το όχημα
 • Πιστοποιητικό από Ο.Δ.Δ.Υ. (για εκποιούμενο όχημα από τον Ο.Δ.Δ.Υ)

Ενημέρωση Πελατών EUROKTEO

 

Μία από τις βασικές μας προτεραιότητες στο EUROKTEO είναι η έγκαιρη
ενημέρωση των πελατών μας. Διατηρούμε ένα τακτικό αρχείο με στοιχεία επικοινωνίας,
έτσι ώστε να μπορούμε να σας πληροφορούμε σχετικά με τα οχήματά σας.

Οι τρόποι ενημέρωσης και επικοινωνίας που χρησιμοποιούμε είναι οι ταχυδρομικές επιστολές, τα γραπτά μηνύματα στο κινητό, τα email, το facebook και η τηλεφωνική επικοινωνία.

AΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

Γραφτείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για ό,τι αφορά το ΚΤΕΟ,
να συμμετέχετε στους διαγωνισμούς μας & να επωφελείστε απ’ τις προσφορές μας!