Τι αλλάζει στις ιατρικές εξετάσεις των νέων οδηγών

  1. Αρχική
  2. Τα πιο πρόσφατα
  3. Τι αλλάζει στις ιατρικές εξετάσεις των νέων οδηγών

Τι αλλάζει στις ιατρικές εξετάσεις των νέων οδηγών

Ήδη από τις 9 Νοεμβρίου 2016 και σύμφωνα με τον Ν. 4413 (ΦΕΚ 148 Α΄/8-8-2016, έχει αλλάξει η διαδικασία της ιατρικής εξέτασης κατά την έκδοση διπλώματος οδήγησης για τους νέους οδηγούς αλλά και την ανανέωση της άδειας οδήγησης για τους οδηγούς άνω των 65 κι άνω των 80 ετών και των οδηγών με άλλα κινητικά προβλήματα και παθήσεις.

Οι υποψήφιοι οδηγοί θα μπορούν να λαμβάνουν τις ιατρικές τους βεβαιώσεις από Κρατικά Νοσηλευτικά Ιδρύματα ή Κρατικά Κέντρα Υγείας στο πλαίσιο της ολοήμερης λειτουργίας τους, καθώς επίσης και από τον προσωπικό τους γιατρό, αρκεί να είναι συμβεβλημένος με τις κατά τόπους υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας. Τα πιστοποιητικά υγείας θα έχουν ισχύ για έξι μήνες από την ημερομηνία έκδοσής τους, ενώ σε περίπτωση που κάποιος υποψήφιος δεν κριθεί ικανός, θα ελέγχεται ξανά μετά από ένα χρόνο.

Αυτό σημαίνει πως παύει η λειτουργία των Δευτεροβάθμιων Ιατρικών Επιτροπών οι οποίες ήταν μέχρι πρότινος αρμόδιες για τη διεξαγωγή των ιατρικών εξετάσεων των υποψήφιων οδηγών καθώς διαπιστώθηκε δυσκολία κατά τη συγκρότηση των Επιτροπών αυτών από ιδιώτες γιατρούς αλλά και αδυναμία πληρωμής των κρατικών γιατρών που συμμετείχαν σε αυτές. Ως αποτέλεσμα, έμεναν διαρκώς σε εκκρεμότητα χιλιάδες αιτήσεις σε όλη τη χώρα, κάτι που όλοι ευελπιστούμε πως θα αλλάξει χάρη σ’ αυτή τη ριζική αλλαγή στη διαδικασία εξέτασης. Τα παράβολα που ίσως έχουν κατατεθεί ήδη προς εξέταση και δε χρησιμοποιήθηκαν τελικά, επιστρέφονται με τη διαδικασία επιστροφής του e-παραβόλου μέσω της εφαρμογής του taxisnet.

Όσον αφορά τις αμοιβές που θα καταβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους, αυτές θα καθοριστούν με μελλοντική κοινή υπουργική απόφαση. Έως τότε, καταβάλλεται η αμοιβή που προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις. Ειδικότερα για την αμοιβή των ιδιωτών γιατρών, αυτή ισούται με το ποσό που ισχύει κάθε φορά ως κατώτατο όριο αμοιβής των συμβεβλημένων με το Δημόσιο για επίσκεψη στο ιατρείο τους.

Μπορείτε να διαβάσετε τη νομοθεσία που ορίζει τα παραπάνω εδώ!

espa-banner espa online rantebou b2b aitisi