Μηνιαία τέλη κυκλοφορίας & άρση ακινησίας οχήματος

  1. Αρχική
  2. Τα πιο πρόσφατα
  3. Μηνιαία τέλη κυκλοφορίας & άρση ακινησίας οχήματος

Μηνιαία τέλη κυκλοφορίας & άρση ακινησίας οχήματος

Με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 117 του ν. 4387/2016 καθορίστηκαν τα ακόλουθα:

Το προτελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 2093/1992 (Α’ 181), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«Εξαιρετικά, δίνεται εναλλακτικά η δυνατότητα άρσης της ακινησίας οχήματος, αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας ιδιωτικής χρήσης του πρώτου εδαφίου της παρούσας, άπαξ, εντός του έτους 2016, με καταβολή των τελών κυκλοφορίας του έτους αυτού πριν την άρση ακινησίας, ως εξής:

α) για άρση ακινησίας χρονικής διάρκειας ενός (1) μηνός, καταβάλλονται τα 2/12 του ποσού των αναλογούντων στο όχημα ετησίων τελών κυκλοφορίας,

β) για άρση ακινησίας χρονικής διάρκειας τριών (3) μηνών, καταβάλλονται 4/12 του ποσού των αναλογούντων στο όχημα ετησίων τελών κυκλοφορίας,

γ) για άρση ακινησίας για το υπόλοιπο διάστημα του έτους και μέχρι το τέλος αυτού, καταβάλλονται τα δωδέκατα του ποσού των αναλογούντων στο όχημα ετησίων τελών κυκλοφορίας που απομένουν έως τις 31.12.2016 συν 2/12 ετησίων τελών κυκλοφορίας.

Προκειμένου για τον υπολογισμό του ποσού των τελών κυκλοφορίας, ο μήνας που γίνεται η άρση της ακινησίας λογίζεται ως ολόκληρος μήνας ανεξάρτητα από τη χρονική στιγμή της άρσης αυτής.

Η επιστροφή των στοιχείων κυκλοφορίας στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) από τον ιδιοκτήτη ή κάτοχο του οχήματος θα πραγματοποιείται την τελευταία εργάσιμη ημέρα της περιόδου κυκλοφορίας του οχήματος για την οποία έχουν καταβληθεί τα τέλη κυκλοφορίας.

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης επιστροφής ή μη επιστροφής των στοιχείων κυκλοφορίας επιβάλλεται αυτοτελές πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο των ετησίων τελών κυκλοφορίας.»

Η ανάληψη των πινακίδων θα μπορεί να γίνει μόνο μια φορά μέχρι το τέλος του έτους.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του νόμου, σκοπός της συγκεκριμένης διάταξης είναι να δοθεί κίνητρο στους ιδιοκτήτες των οχημάτων που είναι σε ακινησία και αδυνατούν να καταβάλλουν τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας, να προβούν σε άρση αυτής, για χρονικό διάστημα που επιθυμούν, καταβάλλοντας τα αναλογούντα, σύμφωνα με την προτεινόμενη διάταξη, τέλη κυκλοφορίας.

Πολύ σημαντικό είναι να γνωρίζουν οι κάτοχοι πως από την ημερομηνία άρσης της ακινησίας έχουν περιθώριο 15 ημερολογιακές ημέρες για να διενεργήσουν τον Τεχνικό τους Έλεγχο. Στο EUROKTEO είμαστε ενήμεροι σχετικά με όλες τις παραπάνω αλλαγές στη νομοθεσία και θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε!

espa-banner espa online rantebou b2b aitisi