Αλλαγή Νομοθεσίας για Οχήματα με Υγραέριο

Τι ίσχυε μέχρι πρότινος για τα οχήματα που φέρουν διασκευή υγραεριοκίνησης;

Μέχρι και τη λήξη του Φεβρουαρίου 2018 όσα οχήματα έφεραν διασκευή υγραεριοκίνησης είχαν την υποχρέωση να περάσουν από έναν Ειδικό Έλεγχο Διασκευής Υγραεριοκίνησης έτσι ώστε να πιστοποιηθεί η εγκατάσταση και να αποσταλούν τα αντίστοιχα έγγραφα πιστοποίησης στη Διεύθυνση Μεταφορών. Έπειτα, εκδιδόταν η νέα άδεια κυκλοφορίας όπου αναγραφόταν το διπλό καύσιμο.

Κατά τους περιοδικούς ελέγχους ΚΤΕΟ μέχρι 28/02/2018 ήταν απαραίτητη η προσκόμιση μιας Υπεύθυνης Δήλωσης Καλής Λειτουργίας Περιοδικού Ελέγχου για τον έλεγχο της εγκατάστασης υγραερίου από εξουσιοδοτημένο εγκαταστάτη μηχανικό αερίων καυσίμων.

Τέλος, υποχρεωτική ήταν και η αλλαγή της δεξαμενής κατά τη συμπλήρωση της δεκαετίας της διασκευής.

Τι ισχύει από 1 Μαρτίου 2018 έως και σήμερα;

Η διαδικασία πιστοποίησης μιας διασκευής υγραερίου παραμένει ίδια. Μετά την εγκατάσταση από εξουσιοδοτημένο μηχανικό είναι ακόμα απαραίτητη η πιστοποίηση της διασκευής από ένα ΚΤΕΟ μέσω διενέργειας Ειδικού Τεχνικού Ελέγχου. Γίνεται αποστολή των αντίστοιχων εγγράφων πιστοποίησης στη Διεύθυνση Μεταφορών και εκδίδεται η νέα άδεια κυκλοφορίας με το διπλό καύσιμο.

Οι διαφορές εστιάζονται στα παρακάτω σημεία:

A. Δεν είναι πλέον απαραίτητη η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης Καλής Λειτουργίας Περιοδικού Ελέγχου για τον έλεγχο της εγκατάστασης υγραερίου σε κάθε περιοδικό έλεγχο (ΚΤΕΟ) από εξουσιοδοτημένο μηχανικό. Υφίσταται πλέον η δυνατότητα προσκόμισης της Αρχικής Υπεύθυνης Δήλωσης Διασκευής Υγραεριοκίνησηςαντί της Υπεύθυνης Δήλωσης Καλής Λειτουργίας Περιοδικού Ελέγχου εφόσον δεν έχει γίνει αντικατάσταση των εξαρτημάτων υγραεριοκίνησης.

Στην περίπτωση που ο Αρχικός Έλεγχος Διασκευής έχει διενεργηθεί στο EUROKTEOδε χρειάζεται να προσκομίσετε κανένα επιπλέον έγγραφο από τον εγκαταστάτη σας, όπως ίσχυε μέχρι πρότινος καθώς διατηρούμε πλήρες ηλεκτρονικό αρχείο χάρη στο οποίο μπορούμε να εξυπηρετήσουμε όλους τους πελάτες μας που διεξήγαγαν τον Ειδικό Έλεγχο Διασκευής Υγραερίου στις εγκαταστάσεις μας οποιαδήποτε στιγμή.

Στην περίπτωση που ο Αρχικός Έλεγχος Διασκευής έχει διενεργηθεί σε άλλο ΚΤΕΟ, τότε μπορούμε να αναλάβουμε εμείς για εσάς την αναζήτηση του σχετικού αντίγραφου της Αρχικής Υπεύθυνης Δήλωσης χωρίς καμία ταλαιπωρία είτε από το ιδιωτικό ΚΤΕΟ πιστοποίησης της διασκευής σας, είτε από την αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών όπου τηρείται ο φάκελος του οχήματός σας.

Εάν η ανεύρεση της Αρχικής Δήλωσης είναι αδύνατη, εναλλακτικά απαιτείται η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης Καλής Λειτουργίας Περιοδικού Ελέγχου.

B. Υποχρεωτική παραμένει και η αλλαγή της δεξαμενής υγραερίου με την πάροδο της δεκαετίας με τη μόνη διαφορά πως ενώ μέχρι και τον Φεβρουάριο δε χρειαζόταν επανα-πιστοποίηση της διασκευής, από τον Μάρτιο του 2018 είναι υποχρεωτική η επανα-πιστοποίηση της διασκευής υγραεριοκίνησης μέσω της διενέργειας Ειδικού Τεχνικού Ελέγχου και η αποστολή των αντίστοιχων εγγράφων στην αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών για την ενημέρωση του φακέλου του οχήματος. Σημειώνεται πως κατά τον επανέλεγχο της διασκευής λόγω λήξης και αλλαγής της δεξαμενής δεν είναι απαραίτητη η έκδοση νέας άδειας κυκλοφορίας καθώς το καύσιμο παραμένει διπλό.

Η ομάδα του EUROKTEO παραμένει στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον διευκρίνιση ή πληροφορία.

espa-banner espa online rantebou b2b aitisi