ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Βασικές Κατηγορίες Οχημάτων που εξυπηρετούνται

Ο πρώτος έλεγχος για τα καινούρια επιβατικά οχήματα διενεργείται σε τέσσερα χρόνια (με περιθώριο ± 1 εβδομάδα) μετά την έκδοση της 1ης άδειας κυκλοφορίας.

Οι επόμενοι έλεγχοι των οχημάτων αυτών διεξάγονται κάθε δύο χρόνια με περιθώριο τρεις εβδομάδες πριν ή μία εβδομάδα μετά από την ημερομηνία που αναγράφει το Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου.

Ο πρώτος έλεγχος για τα καινούρια δίκυκλα οχήματα διενεργείται σε τέσσερα χρόνια (με περιθώριο ± 1 εβδομάδα) μετά την έκδοση της 1ης άδειας κυκλοφορίας.

Οι επόμενοι έλεγχοι των οχημάτων αυτών διεξάγονται κάθε δύο χρόνια με περιθώριο τρεις εβδομάδες πριν ή μία εβδομάδα μετά από την ημερομηνία που αναγράφει το Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου.

Ο πρώτος έλεγχος για τα καινούρια φορτηγά έως 3,5 tn διενεργείται σε τέσσερα χρόνια (με περιθώριο ± 1 εβδομάδα) μετά την έκδοση της 1ης άδειας κυκλοφορίας.

Οι επόμενοι έλεγχοι των οχημάτων αυτών διεξάγονται κάθε δύο χρόνια με περιθώριο τρεις εβδομάδες πριν ή μία εβδομάδα μετά από την ημερομηνία που αναγράφει το Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου.

Ο πρώτος έλεγχος για τα καινούρια φορτηγά άνω των 3,5 tn διενεργείται σε ένα έτος (με περιθώριο ± 1 εβδομάδα) μετά την έκδοση της 1ης άδειας κυκλοφορίας.

Οι επόμενοι έλεγχοι των οχημάτων αυτών διεξάγονται κάθε χρόνο με περιθώριο τρεις εβδομάδες πριν ή μία εβδομάδα μετά από την ημερομηνία που αναγράφει το Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου.

Ο πρώτος έλεγχος για τα καινούρια Λεωφορεία διενεργείται σε ένα έτος (με περιθώριο ± 1 εβδομάδα) μετά την έκδοση της 1ης άδειας κυκλοφορίας.

Οι επόμενοι έλεγχοι για τα οχήματα αυτά γίνονται κάθε χρόνο με περιθώριο τρεις εβδομάδες πριν ή μία εβδομάδα μετά από την ημερομηνία που αναγράφει το Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου.

Κατηγορίες Οχημάτων 
  • Λεωφορεία με χωρητικότητα έως και 22 επιβάτες.
  • Λεωφορεία με χωρητικότητα άνω των 22 επιβάτες.
  • Εκπαιδευτικά Οχήματα των άνω κατηγοριών.

Έλεγχος ADR
Τεχνικός έλεγχος οχημάτων που μεταφέρουν καύσιμα και επικίνδυνα υλικά. Απαραίτητα δικαιολογητικά το πιστοποιητικό ADR καθώς και τα Φύλλα Δοκιμών.

Έλεγχος ATP
Τεχνικός έλεγχος οχημάτων που πραγματοποιούν διεθνείς μεταφορές ευπαθών τροφίμων και είναι ταξινομημένα στην Ελλάδα. Απαραίτητο δικαιολογητικό το πιστοποιητικό ATP.

Ο πρώτος έλεγχος για τα καινούρια οχήματα ADR/ATP διενεργείται σε ένα έτος (με περιθώριο ± 1 εβδομάδα) μετά την έκδοση της 1ης άδειας κυκλοφορίας.

Οι επόμενοι έλεγχοι για τα οχήματα αυτά γίνονται κάθε χρόνο με περιθώριο τρεις εβδομάδες πριν ή μία εβδομάδα μετά από την ημερομηνία που αναγράφει το Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου.

Ειδικές Κατηγορίες Οχημάτων που εξυπηρετούνται

Ο πρώτος έλεγχος για τα καινούρια επιβατικά δημοσίας χρήσης (ταξί) διενεργείται σε ένα έτος (με περιθώριο ± 1 εβδομάδα) μετά την έκδοση της 1ης άδειας κυκλοφορίας.

Οι επόμενοι έλεγχοι για τα οχήματα αυτά γίνονται κάθε χρόνο με περιθώριο τρεις εβδομάδες πριν ή μία εβδομάδα μετά από την ημερομηνία που αναγράφει το Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου.

Τα Εκπαιδευτικά Οχήματα των Σχολών Οδηγών έχουν υποχρέωση για Τεχνικό Έλεγχο και Έλεγχο Εκπομπών Καυσαερίων ετησίως.

Ο πρώτος έλεγχος για τα καινούρια ασθενοφόρα διενεργείται σε ένα έτος (με περιθώριο ± 1 εβδομάδα) μετά την έκδοση της 1ης άδειας κυκλοφορίας.

Οι επόμενοι έλεγχοι για τα οχήματα αυτά γίνονται κάθε χρόνο με περιθώριο τρεις εβδομάδες πριν ή μία εβδομάδα μετά από την ημερομηνία που αναγράφει το Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου.

Ο πρώτος έλεγχος για τις καινούριες νεκροφόρες διενεργείται σε τέσσερα χρόνια (με περιθώριο ± 1 εβδομάδα) μετά την έκδοση της 1ης άδειας κυκλοφορίας.

Οι επόμενοι έλεγχοι των οχημάτων αυτών διεξάγονται κάθε δύο χρόνια με περιθώριο τρεις εβδομάδες πριν ή μία εβδομάδα μετά από την ημερομηνία που αναγράφει το Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου.

Ο πρώτος έλεγχος για τα καινούρια τροχόσπιτα διενεργείται σε τέσσερα χρόνια (με περιθώριο ± 1 εβδομάδα) μετά την έκδοση της 1ης άδειας κυκλοφορίας.

Οι επόμενοι έλεγχοι των οχημάτων αυτών διεξάγονται κάθε δύο χρόνια με περιθώριο τρεις εβδομάδες πριν ή μία εβδομάδα μετά από την ημερομηνία που αναγράφει το Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου.

Ιστορικό Όχημα ονομάζεται κάθε όχημα το οποίο έχει ηλικία άνω των 30 ετών από το έτος κατασκευής του και ο ειδικός τύπος του δεν κατασκευάζεται πια.

Το ΚΤΕΟ είναι υποχρεωτικό ώστε να λάβει το όχημα στοιχεία κυκλοφορίας (άδεια κυκλοφορίας & πινακίδες). Μετά την πρώτη φορά, υπάρχει υποχρέωση για ΚΤΕΟ κάθε χρόνο.

Για τα οχήματα κατασκευής μετά το 1940 ζητείται η βεβαίωση χαρακτηρισμού οχήματος ως ιστορικού ενδιαφέροντος.
Για τα οχήματα κατασκευής πριν το 1940 ζητείται επιπρόσθετα και η βεβαίωση μηχανοτεχνίτη.

 

Ειδικοί Έλεγχοι

Η Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων εκδίδεται κάθε χρόνο για τα Επιβατικά Οχήματα Ιδιωτικής Χρήσης, τα Φορτηγά έως 3,5 tn και τα Εκπαιδευτικά Επιβατικά Οχήματα, και κάθε εξάμηνο για τα Επιβατικά Δημοσίας Χρήσης (taxi), τα Φορτηγά άνω των 3,5 tn, τα Λεωφορεία & τα Εκπαιδευτικά Οχήματα των δύο τελευταίων κατηγοριών.

Διενεργείται σε οχήματα τα οποία είναι διασκευασμένα να λειτουργούν με βενζίνη και με υγραέριο. Διεξάγεται για πρώτη φορά μετά την εγκατάσταση του συστήματος υγραερίου, έτσι ώστε να γίνει η προσθήκη του νέου καυσίμου στην άδεια κυκλοφορίας του οχήματος.

Διενεργείται σε οχήματα τα οποία είναι διασκευασμένα να λειτουργούν με βενζίνη και με φυσικό αέριο. Διεξάγεται για πρώτη φορά μετά την εγκατάσταση του συστήματος φυσικού αερίου, έτσι ώστε να γίνει η προσθήκη του νέου καυσίμου στην άδεια κυκλοφορίας του οχήματος.

Οχήματα πρώην ταξινομημένα σε άλλες χώρες, οφείλουν να περάσουν από Τεχνικό Έλεγχο, έτσι ώστε να ταξινομηθούν και να λάβουν στοιχεία κυκλοφορίας στην Ελλάδα. Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι η ξένη άδεια κυκλοφορίας του οχήματος, το πιστοποιητικό ταξινόμησης και το προηγούμενο ΚΤΕΟ τους.

Οχήματα πρώην ταξινομημένα σε άλλες χώρες, στα οποία μεταφράζεται το εν ισχύ ξένο Δελτίο ΚΤΕΟ τους, έτσι ώστε να ταξινομηθούν και να λάβουν στοιχεία κυκλοφορίας στην Ελλάδα. Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι η ξένη άδεια κυκλοφορίας του οχήματος, το πιστοποιητικό ταξινόμησης και το προηγούμενο ΚΤΕΟ τους.

Οχήματα τα οποία έχουν περάσει επιτυχώς τον Περιοδικό τους Έλεγχο είναι δυνατό να ελεγχθούν ξανά σε ένα ή περισσότερα σημεία.

Ο εκούσιος έλεγχος δεν υποκαθιστά τον περιοδικό έλεγχο, ενώ για τη διενέργειά του απαιτείται η ύπαρξη ισχύοντος Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου.

Πρόσθετες Υπηρεσίες

Μία από τις βασικές μας προτεραιότητες στο EUROKTEO είναι η έγκαιρη ενημέρωση των πελατών μας. Διατηρούμε ένα τακτικό αρχείο με στοιχεία επικοινωνίας, έτσι ώστε να μπορούμε να σας πληροφορούμε σχετικά με τα οχήματά σας.
Οι τρόποι ενημέρωσης και επικοινωνίας που χρησιμοποιούμε είναι τα γραπτά μηνύματα στο κινητό (viber ή sms), τα email και η τηλεφωνική επικοινωνία.

Προμηθευτείτε άμεσα από τις εγκαταστάσεις μας εξαιρετικής ποιότητας υαλοκαθαριστήρες σε τιμές κόστους κι εμείς αναλαμβάνουμε εντελώς δωρεάν την τοποθέτησή τους!
Το έμπειρο ελεγκτικό μας προσωπικό θα χαρεί να μετρήσει για εσάς τη σωστή διάσταση υαλοκαθαριστήρων για το όχημά σας και να τους τοποθετήσει με ασφάλεια.

Προληπτικός Έλεγχος Οχήματος στο EUROKTEO!

Ελέγχουμε εντελώς το όχημά σας στα εξής σημεία ελέγχου :

  • ελαστικά
  • φώτα
  • φρένα
  • αμορτισέρ
  • ευθυγράμμιση

Σημειώνουμε πως ο έλεγχος αυτός δεν αντικαθιστά το ΚΤΕΟ σας. Είναι ένας προληπτικός έλεγχος σε συγκεκριμένα σημεία ελέγχου.

Ελέγχουμε την πίεση των ελαστικών σας βάσει των προδιαγραφών του κατασκευαστή. Τα ελαστικά αποτελούν ένα βασικό σημείο ασφαλείας, το οποίο είναι σημαντικό να ελέγχεται τακτικά τόσο στο πέλμα και τυχόν φθορές που μπορεί να έχει υποστεί όσο και στην πίεση του αέρα.

espa-banner espa online rantebou b2b aitisi